درباره آموزش ویولن سل


آموزش جامع ساز ویولن سل

در سه مقطع مقدماتی

متوسطه و پیشرفته

35000تومان

خرید

image

آموزش سطح ۱ ویولن سل

استاد آناهیتا ایزدی پارسا

image

آموزش سطح ۲ ویولن سل

استاد آناهیتا ایزدی پارسا

image

آموزش سطح ۳ ویولن سل

استاد آناهیتا ایزدی پارسا

ماهور مدیا

  • info@mahoormedia.com

در ارتباط باشید