درباره آموزش کمانچه


آموزش جامع ساز کمانچه

در سه مقطع مقدماتی

متوسطه و پیشرفته

30000تومان

35000تومان

خرید

image

آموزش سطح ۱ کمانچه

استاد سامر حبیبی

image

آموزش سطح ۲ کمانچه

استاد سامر حبیبی

ماهور مدیا

  • info@mahoormedia.com

در ارتباط باشید